Müşterilerimize ait bilgilerin güvenliği sağlamak ve müşterilerimizin özel hayatlarının gizliliği korumak her zaman SENT ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ’nin ve https://www.alarm35.com’un en temel önceliklerinden birisi oldu. Bununla kapsamda kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin ve kişisel verilerinin korunması amacıyla düzenlenen ve 07.10.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ile ilgili olarak sizi bilgilendirmek isteriz.

Genel çerçeve

Alarm35.com (SENT ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ– MEHMET CEM TARAGAY) müşterilerinden elde ettiği ve daha sonra elde edeceği tüm kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) çerçevesinde kaydeder, saklar, günceller, sınıflandırır, işler ve mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişi ve kurumlarla paylaşır.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri

Alarm35.com müşterilerinin kişisel verilerini  Güvenlik Faaliyetlerini gerçekleştirmek ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla işler.

Örneğin:

o          Müşterilerimizle karşılıklı olarak imzalamış olduğumuz sözleşmesinin hükümlerini yerine getirmek

o          Müşterilerimizin kimlik, adres ve diğer gerekli bilgilerini tespit etmek ve kaydetmek

o          Müşterilerimizin yaptıkları başvuruları değerlendirmek ve talep ettikleri ürün ve hizmetleri sunmak

o          Müşterilerimizin yüz yüze, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda gerçekleştirdikleri işlemlere dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri kaydetmek ve düzenlemek

Kişisel verilerin paylaşılabileceği kişi ve kuruluşlar

Alarm35.com ile paylaştığınız kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, aşağıdaki kişi ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir:

o          Resmi ve idari makamlar

o          Doğrudan ve dolaylı, yurt içi ve yurt dışı iştiraklerimiz, Bölge Müdürlüklerimiz,

o          Aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz şirketlerimiz

 

Kişisel verilerin toplanma yöntemi

Kişisel verileriniz Saha Ziyaretleri, Web Sitelerimiz, Çözüm Ortaklarımız, Mail Başvuruları, Şubelerimiz  ve Genel Müdürlük gibi kanallarımız veya üçüncü kişiler aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız

Firmamıza başvurarak, kişisel verilerinizin:

  1. a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b) İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri öğrenme,

  1. d) Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme,
  2. e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  3. f) Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  4. g) Sadece otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Haklarınızın kullanımı için başvuru yöntemi

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak istediğinizde talebinizi yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle bize iletebilirsiniz. Başvurunuzu yazılı olarak iletmek isterseniz SENT ELEKTONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ – MEHMET CEM TARAGAY. Halkapınar Mahallesi 1376 Sokak, Boran Plaza B Blok No: 3/G, Yenişehir Konak-İZMİR adresine kimliğinizi ibraz ederek elden ya da posta yolu ile imzalı olarak iletebilirsiniz. Ayrıca 0850 420 02 57 numaralı Çözüm Merkezi’ mizi arayabilir, ya da talebinizi alarm@alarm35.com E-Mail adresine e-posta ile gönderebilirsiniz.;

Bu yazıya Puan ver!
[Toplam: 0 Ortalama: 0]
Call Now Button